Dátumy konania
23.3.2013 Bratislava
13.4.2013 Martin
26.10.2013 Martin
15.1.2014 Bratislava, Hotel Falkensteiner
8.3.2014 Martin, hotel Turiec
29.4.2014 Nintra, FN poslucháreň
17.10.2014 Košice
22.11.2014 Bratislava
Počet kreditov 6
Typ Workshop
Úroveň krajská
Organizátor Slovenská onkopsychologická spoločnosť
Spoluorganizátor SACCME, n.o.
Garant Komunikácia s onkologickým pacientom a jeho príbuznými
Mgr. Mária Andrášiová PhD.
Špecializácia
  • klinická onkológia
  • radiačná onkológia
  • hemat. a transfuziológia
  • onkológia v gynekológii
  • onkológia v chirurgii
  • onkológia v urológii
  • pediatr. hematológia a onkológia
Zdravotnícke povolania
  • lekár
  • iný zdravotnícky pracovník
Program program.doc
Meno kontaktnej osoby Mgr. Mária Andrášiová, PhD.
Telefón na kontaktnú osobu +421908783364
E-mail kontaktnej osoby